Cum pot obține pensie comunitară românii care au lucrat sau lucrează în țările UE.

De Mihai Toma, Joi, 30 iulie 2020, 22:50. Ultimul update Joi, 30 iulie 2020, 23:24 Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a publicat joi 30 iulie, instrucţiuni adresate lucrătorilor români care muncesc sau au muncit cu forme legale în afara României într-un stat membru al Uniunii Europene şi care sunt interesaţi să îşi depună dosarul de pensie comunitară, informează Agerpres.

Conform site-ului Casei Naționale de Pensii, persoanele care au desfășurat activități profesionale în România și în alte state membre ale Uniunii Europene pot solicita acordarea drepturilor de pensie atât potrivit legislației în vigoare în țara noastră, cât și potrivit legislației celuilalt stat membru în care a muncit. Drepturile de pensie comunitară sunt calculate proporțional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat membru.

Actele normative comunitare au la bază ”egalitatea de tratament între cetățenii statelor membre, adică acordarea acelorași drepturi și impunerea acelorași obligații de securitate socială între cetățenii proprii și cei ai altor state, care se deplasează între statele membre, în vederea desfășurării unei activități profesionale sau a stabilirii domiciliului”. În postarea sa de pe o rețea socială, Violeta Alexandru afirmă că ”una dintre prioritățile acestei perioade este reducerea întârzierilor în dosarele de pensii comunitare”. Demnitarul afirmă că s-a ocupat în ultima perioadă de situația dosarelor din Spania și din Italia, care întârzieri ”chiar și de peste doi ani”.

Pentru a obține o pensie din sistemul public din Spania sau din Italia, trebuie să aveți minimum 20 ani de muncă contributivă (lucrați cumulat în orice stat al Uniunii Europene). Pentru a obține o pensie din sistemul public din România, trebuie să aveți minim 15 ani de muncă contributivă (lucrați doar în România sau cumulat în orice stat al Uniunii Europene). Dacă aveți minimum 15 ani de lucru în România, vi se va calcula o pensie în România, separată de pensia pe care o veți primi din celălalt stat. Dacă vechimea este mai mică de 15 ani, este necesar, pentru deschiderea dreptului de pensie din România, de confirmarea vechimii complete din străinătate prin formularul E205. Pentru stabilirea drepturilor de pensie, persoana îndreptățită se adresează unei singure instituții în țara în care are domiciliul sau reședința la momentul pensionării, această cerere fiind valabilă pentru toate instituțiile din țările membre Uniunii Europene unde persoana a lucrat.

Ministrul Muncii oferă apoi o serie de alte instrucțiuni importante. Pași pentru deschiderea dosarului de pensie comunitară: Cererea de pensie se depune de regulă la instituția competentă din raza de domiciliu sau de reședință sau în baza unei procuri speciale, în România, dacă aveți domiciliul valabil aici. Documentele depuse împreună cu cererea dvs. pentru o pensie comunitară vor fi trimise către instituția omoloagă din țara unde ați lucrat, de către instituția din România, pentru a se deschide dreptul la pensie comunitară. Schimbul de informații între state privind vechimea în muncă se face prin intermediul formularului E 205. Instituțiile comunică între ele acest formular. Documente necesare: carnetul de muncă (original și copie)/ alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată; actele de stare civilă ale solicitantului: BI/ CI, certificat de naștere și de căsătorie (original și copie); livretul militar (original şi copie); diploma de absolvire a învățământului universitar (original și copie) şi adeverința din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi; dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate; adeverința privind sporurile cu cu caracter permanent (cf. legii/ contractului colectiv/ individual de muncă – original); adeverința privind încadrarea activității în fostele grupe I și/ sau II de muncă, în condiții deosebite și speciale, în original. documente din care să reiasă perioada de lucru și locul de muncă în străinătate.

Ponturi: Documentele depuse să aibă număr, dată de înregistrare, ștampila unității emitente, semnătura – să fie lizibile/ nedeteriorate. Este indicat să reveniți după o perioadă să verificați la instituția unde ați depus dosarul dacă s-au trimis către România documentele dvs.

Una dintre prioritățile acestei perioade: reducerea întârzierilor în dosarele de pensii comunitare. Punem lucrurile în…

Publicată de Violeta Alexandru pe Joi, 30 iulie 2020
Share Button