ADMITERE ASE 2020. Cu ce medii se intră la facultăţile vânate de elevi

ADMITERE ASE 2020. Academia de Studii Economice din București a afișat condițiile de organizare a examenului de admitere pentru programele de licență 2020.

Majoritatea facultăţilor din ţară organizează admiterea de anul acesta în mediul online, prin concurs de dosare. Facultăţile de medicină păstrează concursul clasic pentru proba scrisă cu respectarea regulilor de distanţare.

Anul acesta, Academia de Studii Economice din București organizează ADMITEREA ASE 2020 exclusiv ONLINE

PENTRU PREINSCRIERE CLICK AICI

VALIDARE DOSARE SI FINALIZARE INSCRIERE: 13 – 17 iulie 2020 (pe 17 iulie, pana la ora 16.00). Detalii

PASII CANDIDATULUI LA ADMITERE. Detalii

Ordinea în care sunt prezentate procedurile de admitere la programele de studii universitare corespunde clasamentului universităţilor din România (poziţiile 6-10) din Raportul asupra Metarankingului Universitar-2019, realizat pe baza prezenţei instituţiilor de învăţământ superior în nouă clasificări internaţionale, conform Asociaţiei Ad Astra (https://ad-astra.ro/).

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iaşi (6) ia în calcul media la examenul de bacalaureat în proporţie de 10%

Admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iaşi, pentru toate ciclurile universitare se realizează numai prin concurs în concordanţă cu măsurile luate de autorităţi la nivel naţional, anunţă https://www.umfiasi.ro/.

Candidaţii se înscriu la concursul de admitere exclusiv on-line accesând platforma dedicată concursului de admitere pe portalul www.umfiasi.ro. Înscrierea are loc în perioada 1 iunie – 19 iulie 2020, iar concursul de admitere pe 26 iulie.

Calculul mediei finale în vederea clasificării se va efectua astfel: 90% nota la testul grilă, 10% media la examenul de bacalaureat.

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi (7) permite la anumite facultăţi alegerea unui test grilă la matematică sau la fizică

Admiterea la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi este organizată exclusiv online pentru cele 11 facultăţi tot în baza concursului de dosare, fără probă scrisă. Doar la Facultatea de Arhitectură ”G.M. Cantacuzino” va exista ca probă de concurs: portofoliu de lucrări personale, anunţă site-ul instituţiei https://www.tuiasi.ro.

Dacă media de la Bacalaureat nu avantajează unii studenţi, la anumite facultăţi se poate da un test grilă la matematică sau la fizică.

Pentru sesiunile de admitere iulie şi septembrie 2020, înscrierea candidaţilor se face online, cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor în original, după calendarul afişat pe fiecare facultate la adresa https://www.tuiasi.ro/licenta/.

Universitatea Politehnica Timişoara (8) organizează probă scrisă de verificare a cunoştinţelor la matematică

Înscrierea la concursul de admitere la cele zece facultăţi din cadrul Universităţii Politehnice Timişoara (UPT) se realizează online, folosind aplicaţia dedicată Enroll (https://admitere.upt.ro/). Înregistrarea documentelor a început la 15 iunie.

În modalitatea de desfăşurare a concursului prevalează procedurile online. Concursul de admitere poate fi: de dosare (la majoritatea specializărilor) sau cu probă de verificare a cunoştinţelor/abilităţilor.

Se organizează concurs clasic cu probă de verificare a cunoştinţelor la matematică (18-19 iulie) la facultăţile: Automatică şi Calculatoare, mai puţin la specializarea Informatică (concurs de dosare) şi Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale, mai puţin la specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii la distanţă. La Facultatea de Arhitectură şi Urbanism proba de examen este alcătuită din: portofoliu de lucrări prezentat în format electronic (50% din media la examenul de admitere) şi interviu online – 50%.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (8) calculează media de admitere după o formulă specifică pentru fiecare facultate

La Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca preînscrierea, înscrierea şi admiterea pentru sesiunile iulie şi septembrie 2020 se vor desfăşura pe platforma online admitereonline.utcluj.ro. Preînscrierea se desfăşoară în perioada 5 iunie – 5 iulie, înscrierea în 6-12 iulie, etapa admiterii şi afişării rezultatelor având date diferite în funcţie de facultate.

Media de admitere se calculează după o formulă specifică pentru fiecare facultate, ce include media la examenul de Bacalaureat şi, după caz, punctajul obţinut pentru portofoliul de lucrări (Facultatea de Arhitectură şi Urbanism) sau note la materii specifice în cadrul Bacalaureatului.

Universitatea Transilvania din Braşov (9) păstrează examenul la Facultatea de Medicină

Admiterea la facultăţile Universităţii Transilvania din Braşov constă la toate programele de licenţă într-un concurs de dosare – pe baza mediei de la bacalaureat sau a unei combinaţii a acesteia cu note obţinute la anumite discipline la bacalaureat sau în timpul liceului, excepţie făcând Facultatea de Medicină, unde sunt prevăzute probe de examen (26 iulie şi 27 iulie), Facultatea de Muzică, unde candidaţii vor susţine probe practice de specialitate, şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei la desfăşurarea probei eliminatorii.

La toate cele 18 facultăţi înscrierile vor avea loc online, în perioada 8-15 iulie, conform https://admitere.unitbv.ro/.

Academia de Studii Economice din Bucureşti (10) include în oferta universitară Facultatea de Drept

Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti anunţă desfăşurarea exclusiv online a admiterii 2020, pe platforma admitere.ase.ro. Înscrierile au loc în perioada 13 iulie – 17 iulie.

Concursul de admitere la ASE la programele universitare de licenţă este alcătuit din eseul motivaţional (afişarea rezultatelor la 20 iulie), testul de competenţă lingvistică (22 iulie) – pentru candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină şi nu au certificate de competenţă lingvistică recunoscute de ASE – şi media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii (30%). Afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la buget, la taxă, a celor aflaţi în aşteptare şi a celor respinşi are loc la 24 iulie, iar în urma contestaţiilor, lista finală este afişată la 1 august.

Potrivit sursei citate, ASE îşi diversifică oferta universitară în acest an prin înfiinţarea Facultăţii de Drept (http://drept.ase.ro), care va forma viitori profesionişti în diverse domenii din aria juridică – justiţie, business, administraţie publică, activităţi non-profit – pentru care scoate la concurs 150 de locuri, cu durata cursurilor de 4 ani.

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş” din Timişoara (10) organizează proba scrisă pe 26 iulie

În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere pentru fiecare program de studii: Medicină, Medicină dentară, Farmacie, în vederea testării cunoştinţelor, şi probă practică la specializarea Tehnică dentară – anunţă www.umft.ro. La restul specializărilor se organizează concurs de dosare.

Proba scrisă are loc la 26 iulie 2020. În cazul în care rămân locuri neocupate la programele de studii cu predare în limba română, se poate organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie, înainte de începutul anului universitar, în funcţie de solicitări şi nivelul concurenţei, în aceleaşi condiţii şi cu aceeaşi comisie.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (10) permite înscrierea între 7 iulie şi 1 octombrie

La Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca înscrierea candidaţilor va fi continuă, începând cu 7 iulie şi până la 1 octombrie 2020, conform https://admitere.usamvcluj.ro.

Ierarhizarea candidaţilor şi declararea calităţii de admis/respins/în aşteptare se va face săptămânal, urmată de semnarea on-line sau on-site a contractelor de studii conform calendarelor de admitere pentru lunile iulie, august, septembrie.

Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere, luând în considerare media de la Bacalaureat, anunţă

Share Button